obserwuj nas facebook instagram twitter youtube
http://Liga%20Mistrzów%202021

liga
mistrzów 2021 online

Lokalizacja

Flyspot Katowice
ul. Chorzowska 100
40-101 Katowice

Flyspot Warszawa
ul. Wspólna Droga 1
05-850 Mory k.Warszawy

Flyspot Wrocław
ul. Lotnicza 8b
50-055 Mirosławice

Terminy

1 edycja – 08.03 - 18.04 online
2 edycja – 19.04 - 15.06 online
3 edycja – 15.09 -25.10 online
4 edycja – 1.11- 23.12 online

Dołącz do Ligi Mistrzów Flyspot!

Zapraszamy do rywalizacji w tegorocznej Lidze Mistrzów! Ze względu na aktualną sytuację nadal Liga Mistrzów odbywa się online. W miarę możliwości będziemy się starać organizować kolejne spotkania już stacjonarnie, w naszych tunelach.

Możliwa jest rywalizacja w następujących kategoriach:

* 4-way AAA
* 4-way AA
* 4-way A
* 4-way Rookie
* 2-way Advanced
* 4-way VFS

*2-way VFS Rookie
* 2-way VFS Advanced/PRO

Masz pytania?

Napisz do nas: [email protected]

Uczestnictwo
 • Nie jest wymagana licencja sportowa
 • Rywalizacja – do udziału w zawodach i klasyfikacji FS-4 i VFS dopuszczane są wyłącznie polskie teamy
 • Start w zawodach – do udziału w zawodach dopuszczane są również drużyny zagraniczne, jednak zostają one poza klasyfikacją 2-way, FS-4 i VFS
 • Udział w zawodach jest bezpłatny (uczestniy nie płacą za czas tunelowy), jednak pobieramy opłatę za przetwarzanie filmów w systemie Online InTime:
  • FS-4/ VFS- 4 – 30 EUR/za team/za każdą edycję
  • FS-2/VFS -2 – 25 EUR/za team/za każdą edycję

Klasyfikacja Ligi Mistrzów będzie publikowana na bieżąco w serwisie Ligi Mistrzów Flyspot.

Zamknij
Zasady
 1. Na sezon Ligi Mistrzów Flyspot składają się 4 eventy sportowe
 2. W końcowej klasyfikacji Ligi zostaną uwzględnione tylko te zespoły, które wystartują w 3 edycjach w tej samej klasie
 3. W klasyfikacji końcowej pod uwagę będą brane 3 najlepsze wyniki osiągnięte w bieżącym sezonie Ligi Mistrzów Flyspot
 4. Kwalifikacja teamów do poszczególnych kategorii FS-4 (Rookie, A, AA, AAA) oraz VFS:
 • team, który składa się z zawodników wcześniej nie rywalizujących w FS-4 może startować i rywalizować w dowolnej klasie
 • team, który składa się z zawodników wcześniej rywalizujących w FS-4, VFS-4 może startować w dowolnej klasie, ale rywalizować może nie niżej niż jedna klasa poniżej klasy, w której rywalizował zawodnik/zawodnicy z najwyższą klasą
 • team, który bierze udział w klasie FS-4 lub FS-2, może również brać udział w VFS
 • team FS-2 nie może składać się z dwóch zawodników z tego samego teamu FS-4. Identycznie team VFS-2 nie może składać się z dwóch zawodników z tego samego zespołu VFS-4.
 • team FS-2, którego zawodnicy konkurują również w FS-4, może być jedynie mieszany (tzn. obaj zawodnicy zespołu FS-2 nie mogą być członkami tego samego zespołu FS-4).
 • team VFS-2, którego zawodnicy konkurują również w VFS-4, może być jedynie mieszany (tzn. obaj zawodnicy zespołu VFS-2 nie mogą być członkami tego samego zespołu VFS-4).
Zamknij
Regulamin

Zawody będą rozgrywane zgodnie z regulaminem FAI (dla FS4 Open oraz VFS4 Open 2021).

Kliknij tutaj by zapoznać się z regulaminem. Tabele formacji dla wszystkich kategorii znajdują się na stronach 18-26 (dla czwórek płaskich i wertykalnych). Wszystkie zasady, w tym bloki i randomy, do pobrania tutaj.

Zawody mogą być sędziowane przy minimalnym składzie: 2 sędziów. Wyniki będą publikowane na bieżąco na stronie InTime, systemu sędziowskiego, którego używamy.

Istnieje możliwość zmiany terminu edycji Ligi Mistrzów na 3 tyg. przed lub też dodanie dodatkowego terminu w ciągu roku 2021. Organizator zastrzega sobie również możliwość odwołania eventu w związku z aktualnymi wytycznymi krajowymi dotyczącymi pandemii Covid-19.

 

Zamknij
Przebieg imprezy

Losowanie odbywa się zdalnie i zostaje ogłoszone na stronie FB Ligi oraz przez powiadomienie zawodników droga mailową na wskazany w zgłoszeniu adres mailowy.

Po losowaniu jest możliwość do spotkania zoom z zawodnikami z organizatorem i sędzią głównym. Komunikacja z sędzią głównym odbywa się przez email dedykowany: [email protected]

Zespoły biorące udział w danej edycji Ligi, mają co najmniej 28 dni na wykonanie skoków. Ostateczny termin nadesłania filmów jest umieszczony w pkt terminy. Skoki muszą odbywać w kolejności wylosowanej, czyli runda 1, 2, 3, itd.

Zespoły latają w wybranym przez siebie czasie, jak i wybranym przez siebie tunelu Flyspot (Warszawa, Katowice bądź Wrocław).

Zgłoszenie do Ligi odbywa się drogą elektroniczną. Po otrzymaniu zgłoszenia, organizator bądź Sędzia Główny przesyła potwierdzenie wraz z instrukcją na adres mailowy podany w zgłoszeniu. Osoba kontaktowa otrzymuje również powiadomienie o stworzeniu dostępu do folderu na platformie Google Drive.

Zespoły odpowiedzialne są za skopiowanie odpowiedniego video wszystkich rund oraz przesłanie do swojego folderu na Google Drive w wyznaczonym czasie. Jeśli team/team manager nie ma konta gmail, rekomendujemy założenie takiego dla ułatwienia procesu.
Pliki muszą zostać skopiowane według instrukcji, z odpowiedniej kamery – dla FS górna kamera, dla VFS dolna oraz górna kamera. W przypadku przesłania plików z kamery powyżej kabiny kontrolnej, takie video będzie ocenione. Ale w przypadku braku możliwości weryfikacji poprawnego wykonania figury z powodu braku lub złej widoczności może zostać uznane za zero punktów.

Pliki muszą mieć oznakowanie daty i czasu bez zmiany nazwy pliku. Każdy zespół zapisuje pliki w odpowiednim folderze, do którego otrzymuje dostęp (Uwaga: pliki zapisujemy w jednym folderze, nie w osobnych folderach rund, dlatego zabrania się zmiany nazwy pliku).

Rundy będą sędziowane w kolejności latanej. W przypadku nieprawidłowej kolejności latania (data i czas lotu/video), nie ma możliwości zamiany rund.

Zespoły mają wyznaczony czas na przesłanie filmów. Po tym terminie, jeśli brak jest video z danej rundy, ocena za rundę będzie najniższą możliwą.

Sędziowanie odbywa się zdalnie w uzgodnionych terminach przy użyciu systemu Remote InTime. Rezultaty są publikowane na bieżąco podczas sędziowania. Terminy sędziowania będą podawane na bieżąco.

Zamknij
Terminy

1 edycja – 08.03 – 18.04 online
2 edycja – 19.04 – 6.06 online
3 edycja – 15.09 -25.10 online
4 edycja – 1.11- 23.12 online

Zamknij
Nagrody

4-WAY AAA

1 miejsce• 1H 30 MIN CZASU TUNELOWEGO

2 miejsce• 1H CZASU TUNELOWEGO

3 miejsce• 30 MIN CZASU TUNELOWEGO

 

4-WAY AA

1 miejsce• 1H CZASU TUNELOWEGO DLA TEAMU

2 miejsce•30 MIN CZASU TUNELOWEGO DLA TEAMU

3 miejsce•15 MIN CZASU TUNELOWEGO DLA TEAMU

 

4-WAY A

1 miejsce•1H CZASU TUNELOWEGO DLA TEAMU

2 miejsce•30 MIN CZASU TUNELOWEGO DLA TEAMU

3 miejsce•15 MIN CZASU TUNELOWEGO DLA TEAMU

 

4-WAY ROOKIE

1 miejsce•1H CZASU TUNELOWEGO DLA TEAMU

2 miejsce•30 MIN CZASU TUNELOWEGO DLA TEAMU

3 miejsce•15 MIN CZASU TUNELOWEGO DLA TEAMU

 

2-WAY ADVANCED

1 miejsce•30 MIN CZASU TUNELOWEGO DLA TEAMU

2 miejsce•15 MIN CZASU TUNELOWEGO DLA TEAMU

3 miejsce•10 MIN CZASU TUNELOWEGO DLA TEAMU

 

VFS 4-WAY OPEN

1 miejsce•1H CZASU TUNELOWEGO DLA TEAMU

2 miejsce•30 MIN CZASU TUNELOWEGO DLA TEAMU

3 miejsce•15 MIN CZASU TUNELOWEGO DLA TEAMU

 

VFS 2-way Advanced/PRO
1 miejsce – 30min czasu tunelowego dla teamu
2 miejsce – 15min czasu tunelowego dla teamu
3 miejsce – 10min czasu tunelowego dla teamu

VFS 2-way Rookie
1 miejsce – 30min czasu tunelowego dla teamu
2 miejsce – 15min czasu tunelowego dla teamu
3 miejsce – 10min czasu tunelowego dla teamu

Teamy, które wygrają klasyfikację końcową Ligi Mistrzów, będą mogły wykorzystać wygrany czas tunelowy w godzinach nocnych (od pon.-pt,  od 22:00- 8.00)

Nagrody będą przyznane w każdej kategorii przy klasyfikacji minimum 3 drużyn.

Dla wszystkich uczestników są przewidziane upominkowe gadżety.

Zamknij

Eventy online

4 razy w roku
FS AAA, AA, A, Rookie10 rund
FS 2-way Advanced, VFS 2-way8 rund
VFS 4 open10 rund
losowanie blokóww podanym przez nas terminie
ogłoszenie drawna maila, w dniu losowania

Liga Mistrzów
Administratorem danych osobowych jest AEROTUNEL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie, 00-090, Al. Solidarności 75/26, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000587608, NIP: 5252533508, e-mail: [email protected] (‘Aerotunel’). Dane osobowe będą przetwarzane przez Aerotunel dla celów niezbędnych do wykonania umowy i dla tych samych potrzeb mogą być przekazywane współpracującym z nami podmiotom (podwykonawcom Aerotunel). Dane Osobowe będą przechowywane przez okres realizacji umowy i 6 miesięcy po tym okresie, chyba że dłuższy okres przechowywania Danych Osobowych będzie wymagany przepisami prawa, w tym o rachunkowości. Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, przy czym jest ono niezbędne dla potrzeb zawarcia i realizacji umowy z Aerotunel. W zakresie i na zasadach wynikających z obowiązujących przepisów, macie Państwo prawo żądania od Aerotunel dostępu do Danych Osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, jak również prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Zamknij

Zgłoszone teamy

rok

wyniki

rok
aktualna pozycja nazwa teamu Edycja 1 Edycja 2 Edycja 3 Edycja 4 suma
miejsce Airwolves 3 3 2
miejsce FX-Team 2 1
miejsce One2Three 2 1
miejsce Turbonędza 1
aktualna pozycja nazwa teamu Edycja 1 Edycja 2 Edycja 3 Edycja 4 suma
miejsce Olczyk Fly Team 3 3 3
miejsce Fly4Fun 2 2 2
miejsce OMG 1 1 1
aktualna pozycja nazwa teamu Edycja 1 Edycja 2 Edycja 3 Edycja 4 suma
miejsce Flyspot First Ladies 5 5
miejsce Hippie People 5 2 3
miejsce Sky4Two 3 4
miejsce 2Old 2Loose 4
miejsce AnaTom 3
miejsce Pelicunts 1 1 1
miejsce Hunhomarz 2
aktualna pozycja nazwa teamu Edycja 1 Edycja 2 Edycja 3 Edycja 4 suma
miejsce Skoczek Team 6 3 3
miejsce TwoSome 5 4
miejsce Bad Boys 4 5
miejsce J&M 3 2 2
miejsce Flying Witches 1 1 1
miejsce Fun Flyers 2
aktualna pozycja nazwa teamu Edycja 1 Edycja 2 Edycja 3 Edycja 4 suma
miejsce No Mercy 3 2 0 2
miejsce Flyspot Chicks 2 1 1 0
miejsce Flyspot Sky4Four 1 0 2 1
aktualna pozycja nazwa teamu Edycja 1 Edycja 2 Edycja 3 Edycja 4 suma
miejsce Olczyk Flyspot Team 3 3 3 2
miejsce Flyspot One2Three 2 2 2 0
miejsce FX-Team 1 1 0 1
miejsce Slow Motion 0 0 1 0
aktualna pozycja nazwa teamu Edycja 1 Edycja 2 Edycja 3 Edycja 4 suma
miejsce Omega4way 3 4 3 0
miejsce Ladies Power 2 3 3 0
miejsce Star 4s 1 2 2 0
miejsce MAD Team 0 1 1 1
aktualna pozycja nazwa teamu Edycja 1 Edycja 2 Edycja 3 Edycja 4 suma
miejsce Olczyk Junior 6 8 6 3
miejsce Sky4Two 5 0 7 4
miejsce Olczyk Senior 4 7 4 0
miejsce Małe Piwo 3 6 1 2
miejsce The Flystones 2 4 3 0
miejsce Kluczborg Team 0 0 5 0
miejsce Jacek i Placek 1 2 0 0
miejsce M&Ms 0 0 2 1
miejsce Flyspot Stars 0 2 0 0
miejsce MAD Team 0 1 0 0
aktualna pozycja nazwa teamu Edycja 1 Edycja 2 Edycja 3 Edycja 4 suma
miejsce No Mercy 1 2 2
miejsce OSAS1 1 1 1
aktualna pozycja nazwa teamu Edycja 1 Edycja 2 Edycja 3 Edycja 4 suma
miejsce Flyspot Chicks 1 1 2
miejsce Olczyk Flyspot Team 1
miejsce One2Three 1
aktualna pozycja nazwa teamu Edycja 1 Edycja 2 Edycja 3 Edycja 4 suma
miejsce One2Three 6 8 6
miejsce Omega4way 5 6 5 3
miejsce Ladies Power 4 5 3 6
miejsce OSWRiS 3 7 4
miejsce MAD Team 4 4 5
miejsce OSAS2 2 3 2 2
miejsce FX-Team 1 1 1
miejsce Slow Motion 1 2
aktualna pozycja nazwa teamu Edycja 1 Edycja 2 Edycja 3 Edycja 4 suma
miejsce Star 4s 1 1 1
miejsce MAD Team 2
miejsce One Piece 1
aktualna pozycja nazwa teamu Edycja 1 Edycja 2 Edycja 3 Edycja 4 suma
miejsce Fun2Us 5 6 5 5
miejsce OMEGA1 5 4 2
miejsce Małe Piwo 4 4 2
miejsce M&Ms 2 3 1
miejsce Fantastic1 1 1 1
miejsce Ladies Sisters 6 6
miejsce MAD Team 2 3 4
miejsce Olczyk Flyspot Junior 6
miejsce MAD Team 1 2 3
miejsce Omega 2 3
aktualna pozycja nazwa teamu Edycja 1 Edycja 2 Edycja 3 Edycja 4 suma
miejsce Flyspot Sky4Four 2 3 1
miejsce No Mercy 1 2
miejsce Magic 1
aktualna pozycja nazwa teamu Edycja 1 Edycja 2 Edycja 3 Edycja 4 suma
miejsce One2Three 4 4 4
miejsce Flyspot Omega 1 3 2 2
miejsce Ladies Power 2 3 1
miejsce MAD Team 1 1 2
aktualna pozycja nazwa teamu Edycja 1 Edycja 2 Edycja 3 Edycja 4 suma
miejsce Ladies Power 2
miejsce MAD Team 1
aktualna pozycja nazwa teamu Edycja 1 Edycja 2 Edycja 3 Edycja 4 suma
miejsce Crazy Donut 6 2 1 3
miejsce One Piece 5 1 1
miejsce Air Feel 3 2 2
miejsce Star 4s 4
miejsce RW BMW 3
miejsce Polatuchy 2
miejsce Sprytne Minionki 1
aktualna pozycja nazwa teamu Edycja 1 Edycja 2 Edycja 3 Edycja 4 suma
miejsce Olczyk Flyspot Junior 9 7 8 8
miejsce Ladies Sisters 8 6 6 6
miejsce MAD Team 1 7 4 7 7
miejsce MAD Team 2 5 5 5
miejsce Małe Piwo 6
miejsce 2way OSAS 5
miejsce M&Ms 4
miejsce Klapsy 4
miejsce Chillout 3
miejsce DwaKa 3
miejsce One Piece Lisek Team 3
miejsce Extremtravel 2
miejsce Extremetravel 2
miejsce Dwa Michały 2
miejsce One Piece Gruszka Team 2
miejsce Thunder Girls 1
miejsce 1
miejsce Flyspot Sky2two 0
aktualna pozycja nazwa teamu Edycja 1 Edycja 2 Edycja 3 Edycja 4 suma
miejsce Flyspot Sky4Four 3 4 4 -
miejsce Flyspot One2Three 2 1 2 -
miejsce Flyspot Omega 1 2 1 -
miejsce MAD Team 0 3 3 -
aktualna pozycja nazwa teamu Edycja 1 Edycja 2 Edycja 3 Edycja 4 suma
miejsce Crazy Donut 4 5 5 -
miejsce Bitches from Hell 3 0 0 -
miejsce Grab My Grip 1 1 1 -
miejsce Rusalky 2 2 4 -
miejsce Star 4s 0 3 2 -
miejsce Air Feel 0 4 3 -
aktualna pozycja nazwa teamu Edycja 1 Edycja 2 Edycja 3 Edycja 4 suma
miejsce Masters of Sidebody 4 6 6 -
miejsce Epic Team 3 5 5 -
miejsce Tim Potępy 0 2 1 -
miejsce Stforki i Potforki 0 1 2 -
miejsce Moravian flyers 1 4 4 -
miejsce Smajlici 2 3 3 -
aktualna pozycja nazwa teamu Edycja 1 Edycja 2 Edycja 3 Edycja 4 suma
miejsce Polish Mafia 1 1 2 -
miejsce Flyspot Synapses 0 2 1 -
aktualna pozycja nazwa teamu Edycja 1 Edycja 2 Edycja 3 Edycja 4 suma
miejsce Olczyk Flyspot Junior 3 6 7 -
miejsce Protetycy 2 4 2 -
miejsce Kropka 1 0 0 -
miejsce Flyspot Sky2Two 0 0 0 -
miejsce Słoneczny Patrol 0 3 4 -
miejsce Latające Karaluchy 0 1 0 -
miejsce SGDG Team 0 2 1 -
miejsce ZZ Top 0 5 6 -
miejsce Team 0 0 5 -
miejsce Zbyt szybcy,zbyt wściekli 0 0 3 -
aktualna pozycja nazwa teamu Edycja 1 Edycja 2 Edycja 3 Edycja 4 suma
miejsce Flyspot Omega 1 1 1
miejsce MAD Team 2 2 2
miejsce Flyspot Sky4Four 3 3 3
aktualna pozycja nazwa teamu Edycja 1 Edycja 2 Edycja 3 Edycja 4 suma
miejsce Crazy Donut 1 2 1
miejsce Rusalky - 1 -
aktualna pozycja nazwa teamu Edycja 1 Edycja 2 Edycja 3 Edycja 4 suma
miejsce Star 4s 4 5 2
miejsce Air Feel 5 4 4
miejsce Ladies Power 6 6 5
miejsce Grab My Grip 2 3 1
miejsce Masters of Sidebody 1 2 -
miejsce Bitches from Hell 3 1 3
aktualna pozycja nazwa teamu Edycja 1 Edycja 2 Edycja 3 Edycja 4 suma
miejsce DARK Team 7 9 3
miejsce Moravian flyers 5 7 1
miejsce Epic Team 6 8 2
miejsce Lotopałanki 3 - -
miejsce Komety 2 4 -
miejsce Skyforce 1 2 -
miejsce HugeBoobs&TinyDicks 4 5 -
miejsce Invisible - 6 -
miejsce Smajlici 2 - 1 -
miejsce Smajlici - 3 -
aktualna pozycja nazwa teamu Edycja 1 Edycja 2 Edycja 3 Edycja 4 suma
miejsce SGDG Team 4 - 4
miejsce Bonnie i Clyde 10 9 5
miejsce Piękny i Bestia 9 8 -
miejsce Gibon Squad 8 7 -
miejsce Ladies Sisters 12 11 6
miejsce Chłopaki z baraków 5 4 -
miejsce Olczyk Flyspot Junior 13 12 -
miejsce Aery 7 5 3
miejsce SkySki 1 - -
miejsce Flying Corpos 2 1 -
miejsce BB 3 3 -
miejsce Krakens 6 6 1
miejsce Omega4stars 11 10 -
miejsce Zielona Gęś - 2 2
aktualna pozycja nazwa teamu Edycja 1 Edycja 2 Edycja 3 Edycja 4 suma
miejsce Flyspot Synapses 2 1 -
miejsce Polish Mafia 1 - -
miejsce FlyCrew VFS - - 1
aktualna pozycja nazwa teamu Edycja 1 Edycja 2 Edycja 3 Edycja 4 suma
miejsce Blender Team 3 4 2
miejsce M&Ms 4 5 5
miejsce Jaszczomp Team 2 3 1
miejsce Chłopaki z baraków VFS 1 1 3
miejsce Nieogar Flying - 2 4
aktualna pozycja nazwa teamu Edycja 1 Edycja 2 Edycja 3 Edycja 4 suma
miejsce TnT Dynamite 2 - -
miejsce FullHD 1 1 1
miejsce VFS Hooligans 3 - -
Zamknij
Kup voucherRezerwuj
Zamknij