Liga Mistrzów 2020 online – Flyspot - Make it Happen
To ważne - SARS COVID 19 - dowiedz się więcej
obserwuj nas facebook instagram twitter youtube

liga
mistrzów 2020 online

Lokalizacja

Flyspot Katowice
ul. Chorzowska 100
40-101 Katowice

Flyspot Warszawa
ul. Wspólna Droga 1
05-850 Mory k.Warszawy

Flyspot Wrocław
ul. Lotnicza 8b
50-055 Mirosławice

Terminy

17 października 2020 - 1 edycja - online
19 listopada 2020 - 2 edycja - online
13 grudnia 2020 - 3 edycja - online

Informacje podstawowe

W zawodach można brać udział w następujących kategoriach:

4-way AAA 4-way A 2-way Advanced
4-way AA 4-way Rookie 4-way VFS

UCZESTNICTWO

 • Nie jest wymagana licencja sportowa
 • Udział w zawodach jest bezpłatny
 • Rywalizacja – do udziału w zawodach i klasyfikacji FS-4 i VFS dopuszczane są wyłącznie polskie teamy
 • Start w zawodach – do udziału w zawodach dopuszczane są również drużyny zagraniczne, jednak zostają one poza klasyfikacją 2-way, FS-4 i VFS

ZASADY

 1. Na sezon Ligi Mistrzów Flyspot składają się 3 imprezy
 2. W końcowej klasyfikacji Ligi zostaną uwzględnione tylko te zespoły, które wystartują we wszystkich 3 imprezach w tej samej klasie.
 3. W klasyfikacji końcowej pod uwagę będą brane 3 wyniki osiągnięte w bieżącym sezonie Ligi Mistrzów Flyspot
 4. Kwalifikacja teamów do poszczególnych kategorii FS-4 (Rookie, A, AA, AAA, VFS):
  • team, który składa się z zawodników wcześniej nie rywalizujących w FS-4 może startować i rywalizować w dowolnej klasie
  • team, który składa się z zawodników wcześniej rywalizujących w FS-4, VFS-4 może startować w dowolnej klasie, ale rywalizować może nie niżej niż jedna klasa poniżej klasy, w której rywalizował zawodnik/zawodnicy z najwyższą klasą

Regulamin

Zawody będą rozgrywane zgodnie z regulaminem FAI – FS4 Open oraz VFS4 Open. Kliknij tutaj by zapoznać się z regulaminem. Tabele formacji dla wszystkich kategorii znajdują się na stronach 18-26 (dla czwórek płaskich i wertykalnych).

Zawody mogą być sędziowane przy minimalnym składzie: 2 sędziów. Wyniki będą publikowane na bieżąco na stronie InTime, systemu sędziowskiego, którego używamy.

Istnieje możliwość zmiany terminu edycji Ligi Mistrzów na 3 tyg. przed lub też dodanie dodatkowego terminu w ciągu roku 2020. Organizator zastrzega sobie również możliwość odwołania eventu w związku z aktualnymi wytycznymi krajowymi dotyczącymi pandemii Covid-19.

Przebieg imprezy

Losowanie odbywa się zdalnie i zostaje ogłoszone na stronie FB Ligi oraz przez powiadomienie zawodników droga mailową na wskazany w zgłoszeniu adres mailowy.
Zespoły biorące udział w danej edycji Ligi mają maksymalnie 14 dni na wykonanie lotów. Ostateczny termin nadesłania filmów jest umieszczony w pkt terminy. Informacja o terminach będą organizowane na bieżąco.

Loty muszą odbywać się w kolejności wylosowanej, czyli runda 1, 2, 3, itd.
Zespoły latają w wybranym przez siebie czasie, jak i wybranym przez siebie tunelu Flyspot (Warszawa, Katowice bądź Wrocław).

Zgłoszenie do Ligi odbywa się drogą elektroniczną. Po otrzymaniu zgłoszenia, organizator bądź Sędzia Główny przesyła potwierdzenie wraz z instrukcją na adres mailowy podany w zgłoszeniu. Osoba kontaktowa otrzymuje również powiadomienie o stworzeniu dostępu do folderu na platformie Google Drive.

Zespoły odpowiedzialne są za skopiowanie odpowiedniego video wszystkich rund oraz przesłanie do swojego folderu na Google Drive w wyznaczonym czasie.
Pliki muszą zostać skopiowane według instrukcji, z odpowiedniej kamery – dla FS górna kamera (top), dla VFS dolna i górna kamera (bottom i top). W przypadku przesłania plików z innej kamery niż w wymogach, wideo z niewłaściwej z kamery zostanie sędziowane regulaminem FAI (punkt. 2.11).
Pliki muszą mieć oznakowanie daty i czasu. Każdy zespół zapisuje plik w odpowiednim folderze oznaczonym numerem rundy. Zmiana nazwy pliku powoduje brak możliwości sędziowania. Organizator zastrzega sobie możliwość sprawdzenia poprawności pliku.

Rundy będą sędziowane w kolejności latanej. W przypadku nieprawidłowej kolejności latania (data i czas lotu/video), nie ma możliwości zamiany rund.
Zespoły mają wyznaczony czas na przesłanie filmów. Po tym terminie, jeśli brak jest video z danej rundy, ocena za rundę będzie najniższą możliwą.
Sędziowanie odbywa się zdalnie w uzgodnionym terminie przy użyciu systemu InTime. Rezultaty są publikowane na bieżąco podczas sędziowania.

Terminy

1 edycja – 17 października
2 edycja – 19 listopada
3 edycja – 13 grudnia

Masz pytania?

Napisz do nas: [email protected]

Eventy online

3 razy w roku
FS AAA, AA, A, Rookie8 rund
FS 2-way Advanced6 rund
VFS 4 open8 rund
losowanie blokóww podanym przez nas terminie
ogłoszenie drawna maila, w dniu losowania

nagrody

4-way AAA

1 miejsce • • •1h 30 min czasu tunelowego

2 miejsce • • •1h czasu tunelowego

3 miejsce • • •30 min czasu tunelowego

4-way AA

1 miejsce • • •1h 30 min czasu tunelowego dla teamu

2 miejsce • • •1h czasu tunelowego dla teamu

3 miejsce • • •30 min czasu tunelowego dla teamu

4-way A

1 miejsce• • •1h czasu tunelowego dla teamu

2 miejsce• • •30 min czasu tunelowego dla teamu

3 miejsce• • •15 min czasu tunelowego dla teamu

4-way Rookie

1 miejsce• • •1h czasu tunelowego dla teamu

2 miejsce• • •30 min czasu tunelowego dla teamu

3 miejsce• • •15 min czasu tunelowego dla teamu

2-way Advanced

1 miejsce• • •30 min czasu tunelowego dla teamu

2 miejsce• • •15 min czasu tunelowego dla teamu

3 miejsce• • •10 min czasu tunelowego dla teamu

VFS 4-way OPEN

1 miejsce• • •1h czasu tunelowego dla teamu

2 miejsce• • •30 min czasu tunelowego dla teamu

3 miejsce• • •15 min czasu tunelowego dla teamu

Teamy, które wygrają klasyfikację końcową Ligi Mistrzów, będą mogły wykorzystać wygrany czas tunelowy w godzinach wieczornych (każdego dnia od pon.-pt po 22:00)

Nagrody będą przyznane w każdej kategorii przy klasyfikacji minimum 3 drużyn.

Dla wszystkich uczestników są przewidziane upominkowe gadżety.

Liga Mistrzów
Administratorem danych osobowych jest AEROTUNEL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie, 00-090, Al. Solidarności 75/26, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000587608, NIP: 5252533508, e-mail: [email protected] (‘Aerotunel’). Dane osobowe będą przetwarzane przez Aerotunel dla celów niezbędnych do wykonania umowy i dla tych samych potrzeb mogą być przekazywane współpracującym z nami podmiotom (podwykonawcom Aerotunel). Dane Osobowe będą przechowywane przez okres realizacji umowy i 6 miesięcy po tym okresie, chyba że dłuższy okres przechowywania Danych Osobowych będzie wymagany przepisami prawa, w tym o rachunkowości. Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, przy czym jest ono niezbędne dla potrzeb zawarcia i realizacji umowy z Aerotunel. W zakresie i na zasadach wynikających z obowiązujących przepisów, macie Państwo prawo żądania od Aerotunel dostępu do Danych Osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, jak również prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Zamknij

Zgłoszone teamy

rok

wyniki

rok
aktualna pozycja nazwa teamu Edycja 1 Edycja 2 Edycja 3 Edycja 4 suma
miejsce Airwolves 3 3 2
miejsce FX-Team 2 1
miejsce One2Three 2 1
miejsce Turbonędza 1
aktualna pozycja nazwa teamu Edycja 1 Edycja 2 Edycja 3 Edycja 4 suma
miejsce Olczyk Fly Team 3 3 3
miejsce Fly4Fun 2 2 2
miejsce OMG 1 1 1
aktualna pozycja nazwa teamu Edycja 1 Edycja 2 Edycja 3 Edycja 4 suma
miejsce Flyspot First Ladies 5 5
miejsce Hippie People 5 2 3
miejsce Sky4Two 3 4
miejsce 2Old 2Loose 4
miejsce AnaTom 3
miejsce Pelicunts 1 1 1
miejsce Hunhomarz 2
aktualna pozycja nazwa teamu Edycja 1 Edycja 2 Edycja 3 Edycja 4 suma
miejsce Skoczek Team 6 3 3
miejsce TwoSome 5 4
miejsce Bad Boys 4 5
miejsce J&M 3 2 2
miejsce Flying Witches 1 1 1
miejsce Fun Flyers 2
aktualna pozycja nazwa teamu Edycja 1 Edycja 2 Edycja 3 Edycja 4 suma
miejsce No Mercy 3 2 0 2
miejsce Flyspot Chicks 2 1 1 0
miejsce Flyspot Sky4Four 1 0 2 1
aktualna pozycja nazwa teamu Edycja 1 Edycja 2 Edycja 3 Edycja 4 suma
miejsce Olczyk Flyspot Team 3 3 3 2
miejsce Flyspot One2Three 2 2 2 0
miejsce FX-Team 1 1 0 1
miejsce Slow Motion 0 0 1 0
aktualna pozycja nazwa teamu Edycja 1 Edycja 2 Edycja 3 Edycja 4 suma
miejsce Omega4way 3 4 3 0
miejsce Ladies Power 2 3 3 0
miejsce Star 4s 1 2 2 0
miejsce MAD Team 0 1 1 1
aktualna pozycja nazwa teamu Edycja 1 Edycja 2 Edycja 3 Edycja 4 suma
miejsce Olczyk Junior 6 8 6 3
miejsce Sky4Two 5 0 7 4
miejsce Olczyk Senior 4 7 4 0
miejsce Małe Piwo 3 6 1 2
miejsce The Flystones 2 4 3 0
miejsce Kluczborg Team 0 0 5 0
miejsce Jacek i Placek 1 2 0 0
miejsce M&M 0 0 2 1
miejsce Flyspot Stars 0 2 0 0
miejsce MAD Team 0 1 0 0
aktualna pozycja nazwa teamu Edycja 1 Edycja 2 Edycja 3 Edycja 4 suma
miejsce No Mercy 1 2 2
miejsce OSAS1 1 1 1
aktualna pozycja nazwa teamu Edycja 1 Edycja 2 Edycja 3 Edycja 4 suma
miejsce Flyspot Chicks 1 1 2
miejsce Olczyk Flyspot Team 1
miejsce One2Three 1
aktualna pozycja nazwa teamu Edycja 1 Edycja 2 Edycja 3 Edycja 4 suma
miejsce One2Three 6 8 6
miejsce Omega4way 5 6 5 3
miejsce Ladies Power 4 5 3 6
miejsce OSWRiS 3 7 4
miejsce MAD Team 4 4 5
miejsce OSAS2 2 3 2 2
miejsce FX-Team 1 1 1
miejsce Slow Motion 1 2
aktualna pozycja nazwa teamu Edycja 1 Edycja 2 Edycja 3 Edycja 4 suma
miejsce Star 4s 1 1 1
miejsce MAD Team 2
miejsce One Piece 1
aktualna pozycja nazwa teamu Edycja 1 Edycja 2 Edycja 3 Edycja 4 suma
miejsce Fun2Us 5 6 5 5
miejsce OMEGA1 5 4 2
miejsce Małe Piwo 4 4 2
miejsce M&M 2 3 1
miejsce Fantastic1 1 1 1
miejsce Ladies Sisters 6 6
miejsce MAD Team 2 3 4
miejsce Olczyk Flyspot Junior 6
miejsce MAD Team 1 2 3
miejsce Omega 2 3
aktualna pozycja nazwa teamu Edycja 1 Edycja 2 Edycja 3 Edycja 4 suma
miejsce Flyspot Sky4Four 2 3 1
miejsce No Mercy 1 2
miejsce Magic 1
aktualna pozycja nazwa teamu Edycja 1 Edycja 2 Edycja 3 Edycja 4 suma
miejsce One2Three 4 4 4
miejsce Flyspot Omega 1 3 2 2
miejsce Ladies Power 2 3 1
miejsce MAD Team 1 1 2
aktualna pozycja nazwa teamu Edycja 1 Edycja 2 Edycja 3 Edycja 4 suma
miejsce Ladies Power 2
miejsce MAD Team 1
aktualna pozycja nazwa teamu Edycja 1 Edycja 2 Edycja 3 Edycja 4 suma
miejsce Crazy Donut 6 2 1 3
miejsce One Piece 5 1 1
miejsce Air Feel 3 2 2
miejsce Star 4s 4
miejsce RW BMW 3
miejsce Polatuchy 2
miejsce Sprytne Minionki 1
aktualna pozycja nazwa teamu Edycja 1 Edycja 2 Edycja 3 Edycja 4 suma
miejsce Olczyk Flyspot Junior 9 7 8 8
miejsce Ladies Sisters 8 6 6 6
miejsce MAD Team 1 7 4 7 7
miejsce MAD Team 2 5 5 5
miejsce Małe Piwo 6
miejsce 2way OSAS 5
miejsce M&M 4
miejsce Klapsy 4
miejsce Chillout 3
miejsce DwaKa 3
miejsce One Piece Lisek Team 3
miejsce Extremtravel 2
miejsce Extremetravel 2
miejsce Dwa Michały 2
miejsce One Piece Gruszka Team 2
miejsce Thunder Girls 1
miejsce SkyForce 1
miejsce Flyspot Sky2two 0
aktualna pozycja nazwa teamu Edycja 1 Edycja 2 Edycja 3 Edycja 4 suma
miejsce Flyspot Sky4Four 3 4 4 -
miejsce Flyspot One2Three 2 1 2 -
miejsce Flyspot Omega 1 2 1 -
miejsce MAD Team 0 3 3 -
aktualna pozycja nazwa teamu Edycja 1 Edycja 2 Edycja 3 Edycja 4 suma
miejsce Crazy Donut 4 5 5 -
miejsce Bitches from Hell 3 0 0 -
miejsce Grab My Grip 1 1 1 -
miejsce Rusalky 2 2 4 -
miejsce Star 4s 0 3 2 -
miejsce Air Feel 0 4 3 -
aktualna pozycja nazwa teamu Edycja 1 Edycja 2 Edycja 3 Edycja 4 suma
miejsce Masters of Sidebody 4 6 6 -
miejsce Epic Team 3 5 5 -
miejsce Tim Potępy 0 2 1 -
miejsce Stforki i Potforki 0 1 2 -
miejsce Moravian flyers 1 4 4 -
miejsce Smajlici 2 3 3 -
aktualna pozycja nazwa teamu Edycja 1 Edycja 2 Edycja 3 Edycja 4 suma
miejsce Polish Mafia 1 1 2 -
miejsce Flyspot Synapses 0 2 1 -
aktualna pozycja nazwa teamu Edycja 1 Edycja 2 Edycja 3 Edycja 4 suma
miejsce Olczyk Flyspot Junior 3 6 7 -
miejsce Protetycy 2 4 2 -
miejsce Kropka 1 0 0 -
miejsce Flyspot Sky2Two 0 0 0 -
miejsce Słoneczny Patrol 0 3 4 -
miejsce Latające Karaluchy 0 1 0 -
miejsce SGDG Team 0 2 1 -
miejsce ZZ Top 0 5 6 -
miejsce Team 0 0 5 -
miejsce Zbyt szybcy,zbyt wściekli 0 0 3 -
Zamknij
Zamknij