Liga Mistrzów old – Flyspot - Make it Happen
obserwuj nas facebook instagram twitter youtube

Liga Mistrzów old

Liga Mistrzów

Liga Mistrzów to cyklicznie organizowane zawody w lataniu w formacjach płaskich (FS). Ich pierwsza edycja odbyła się w 2016 roku. Co roku rywalizują ze sobą najlepsze drużyny z całego kraju.

KATEGORIE

* 4-way AAA
* 4-way AA
* 4-way A
* 4-way Rookie
* 2-way Advanced
* 4-way VFS

Zasady

1. Na sezon Ligi Mistrzów Flyspot składają się 3 imprezy
2. W końcowej klasyfikacji Ligi zostaną uwzględnione tylko te zespoły, które wystartują w 3 edycjach w tej samej klasie.
3. W klasyfikacji końcowej pod uwagę będą brane 3 wyniki osiągnięte w bieżącym sezonie Ligi Mistrzów Flyspot
4. Kwalifikacja teamów do poszczególnych kategorii FS-4 (Rookie, A, AA, AAA, VFS):
• team, który składa się z zawodników wcześniej nie rywalizujących w FS-4 może startować i rywalizować w dowolnej klasie
• team, który składa się z zawodników wcześniej rywalizujących w FS-4, VFS-4 może startować w dowolnej klasie, ale rywalizować może nie niżej niż jedna klasa poniżej klasy, w której rywalizował zawodnik/zawodnicy z najwyższą klasą

Uczestnictwo

• nie jest wymagana licencja sportowa
• rywalizacja – do udziału w zawodach i klasyfikacji FS-4 i VFS dopuszczane są wyłącznie polskie teamy
• start w zawodach – do udziału w zawodach dopuszczane są również drużyny zagraniczne, jednak zostają one poza klasyfikacją FS-4 i VFS

PRZEBIEG ZAWODÓW (IMPREZY):

Losowanie odbywa się zdalnie i zostaje ogłoszone na stronie FB Ligi oraz przez powiadomienie zawodników droga mailową na wskazany w zgłoszeniu adres mailowy.
Po losowaniu odbywa się spotkanie (Zoom) zawodników z organizatorem i sędzią głównym. Na adres mailowy zostanie wysłany email z datą, godziną oraz link do połączenia się z video konferencją online.
Zespoły biorące udział w danej edycji Ligi, mają maksymalnie 14 dni na wykonanie zadania. Ostateczny termin nadesłania filmów jest umieszczony w pkt terminy. Informacja o terminach będą organizowane na bieżąco.
Loty muszą odbywać się w kolejności wylosowanej, czyli runda 1, 2, 3, itd. Każda runda powinna być wykonana tylko raz.
Zespoły latają w wybranym przez siebie czasie, jak i wybranym przez siebie tunelu Flyspot (Warszawa, Katowice bądź Mirosławice).
Zgłoszenie do Ligi odbywa się drogą elektroniczną. Po otrzymaniu zgłoszenia, organizator bądź Sędzia Główny przesyła potwierdzenie wraz z instrukcją na adres mailowy podany w zgłoszeniu. Osoba kontaktowa otrzymuje również powiadomienie o stworzeniu dostępu do folderu na platformie Google Drive.
Zespoły odpowiedzialne są za skopiowanie odpowiedniego video wszystkich rund oraz przesłanie do swojego folderu na Google Drive w wyznaczonym czasie.
Pliki muszą zostać skopiowane według instrukcji, z odpowiedniej kamery – dla FS górna kamera (top), dla VFS dolna kamera (bottom). W przypadku przesłania plików z innej kamery niż w wymogach, wideo z niewłaściwej z kamery zostanie sędziowane regulaminem FAI (punkt. 2.11).
Pliki muszą mieć oznakowanie daty i czasu. Każdy zespół zapisuje plik w odpowiednim folderze oznaczonym numerem rundy. Zmiana nazwy pliku powoduje brak możliwości sędziowania. Organizator zastrzega sobie możliwość sprawdzenia poprawności pliku.
Rundy będą sędziowane w kolejności latanej. W przypadku nieprawidłowej kolejności latania (data i czas lotu/video), nie ma możliwości zamiany rund.
Zespoły mają wyznaczony czas na przesłanie filmów. Po tym terminie, jeśli brak jest video z danej rundy, ocena za rundę będzie najniższą możliwą.
Sędziowanie odbywa się zdalnie w uzgodnionym terminie przy użyciu systemu InTime. Rezultaty są publikowane na bieżąco podczas sędziowania.

TERMINY:

2 edycja
– 4.11.2020 losowanie
– 19.11.2020 o 23:59 zamknięcie przyjmowania video z lotów

3 edycja – grudzień
– udział w zawodach BEZPŁATNY
– teamy, biorące udział w Lidze mogą skorzystać ze specjalnej ceny 450eur/h na treningi. Cena na treningi obowiązuje wyłącznie pon-pt (cena weekendowa jest standardowa według cennika)
Klasyfikacja Ligi Mistrzów będzie na bieżąco publikowana w serwisie Ligi Mistrzów Flyspot.

NAGRODY W KLASYFIKACJI LIGI MISTRZÓW:

4-way AAA
1 miejsce – 1h 30 min czasu tunelowego
2 miejsce – 1h czasu tunelowego
3 miejsce – 30min czasu tunelowego
4-way AA
1 miejsce – 1h czasu tunelowego dla teamu
2 miejsce – 30min czasu tunelowego dla teamu
3 miejsce – 15min czasu tunelowego dla teamu
4-way A
1 miejsce – 1h czasu tunelowego dla teamu
2 miejsce – 30min czasu tunelowego dla teamu
3 miejsce – 15min czasu tunelowego dla teamu
4-way Rookie
1 miejsce – 1h czasu tunelowego dla teamu
2 miejsce – 30min czasu tunelowego dla teamu
3 miejsce – 15min czasu tunelowego dla teamu
2-way Advanced
1 miejsce – 30min czasu tunelowego dla teamu
2 miejsce – 15min czasu tunelowego dla teamu
3 miejsce – 10min czasu tunelowego dla teamu
VFS 4-way OPEN
1 miejsce – 1h czasu tunelowego dla teamu
2 miejsce – 30 min czasu tunelowego dla teamu
3 miejsce – 15 min czasu tunelowego dla teamu
Teamy, które wygrają klasyfikację końcową Ligi Mistrzów, będą mogły wykorzystać wygrany czas tunelowy w godzinach wieczornych (każdego dnia od pon.-pt po 22:00)
Nagrody będą przyznane w każdej kategorii przy klasyfikacji minimum 3 drużyn.
Dla wszystkich uczestników są przewidziane upominkowe gadżety.

REGULAMINY:

Zawody będą rozgrywane zgodnie z regulaminem FAI – FS4 Open oraz VFS4 Open.
Regulamin
Tabele formacji dla wszystkich kategorii znajdują się na stronach 18-26 (dla czwórek płaskich i wertykalnych).
Zawody mogą być sędziowane przy minimalnym składzie: 2 sędziów. Wyniki będą publikowane na bieżąco na stronie InTime, systemu sędziowskiego, którego używamy.
Istnieje możliwość zmiany terminu edycji Ligi Mistrzów na 3 tyg. przed lub też dodanie dodatkowego terminu w ciągu roku 2020. Organizator zastrzega sobie również możliwość odwołania eventu w związku z aktualnymi wytycznymi krajowymi dotyczącymi pandemii Covid-19.

Masz pytania?
Napisz do [email protected]

Zapisy

Agnieszka Olczyk

dyrektor; organizator Ligi Mistrzów

tel +48 882 344 164
email [email protected]

Skorzystaj z formularza i zapisz się!

Wypełnij formularz zgłoszeniowy
Liga Mistrzów
Administratorem danych osobowych jest AEROTUNEL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie, 00-090, Al. Solidarności 75/26, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000587608, NIP: 5252533508, e-mail: [email protected] (‘Aerotunel’). Dane osobowe będą przetwarzane przez Aerotunel dla celów niezbędnych do wykonania umowy i dla tych samych potrzeb mogą być przekazywane współpracującym z nami podmiotom (podwykonawcom Aerotunel). Dane Osobowe będą przechowywane przez okres realizacji umowy i 6 miesięcy po tym okresie, chyba że dłuższy okres przechowywania Danych Osobowych będzie wymagany przepisami prawa, w tym o rachunkowości. Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, przy czym jest ono niezbędne dla potrzeb zawarcia i realizacji umowy z Aerotunel. W zakresie i na zasadach wynikających z obowiązujących przepisów, macie Państwo prawo żądania od Aerotunel dostępu do Danych Osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, jak również prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Zamknij
Zamknij